SGGW

02
lutego
2021

Zostań reprezentantem SGGW w ELLS

ELLS (Euroleague for Life Sciences) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą najlepsze uczelnie nauk przyrodniczych.
Działalność w ELLS to liczne korzyści, m.in. międzynarodowe doświadczenie oraz znajomości, udział w konferencjach studenckich, szkołach letnich, wyminach studenckich i wiele innych!
 
Zostań jedną z dwóch osób reprezentujących studentów SGGW.
Wyślij swoje CV na adres: incoming@sggw.edu.pl
 
czekamy na twoje zgłoszenie do 28.02
 
Infromacja RODO:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanym dokumencie, w celu udziału w procesie rekrutacji na funkcję reprezentanta SGGW w ELLS. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia np. przez zewnętrzny podmiot zapewniający obsługę prawną i ochrony danych osobowych czy w przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail – przez Microsoft, w związku z czym mogą być przetwarzane przez firmę mającą główną siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) – w USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO, a także korzysta ze standardowych klauzul umownych, które mają moc wiążącą w stosunkach z uczelnią. Więcej informacji: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=46 oraz https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Na skutek jej zakończenia Twoje dane będą udostępnione na rzecz organizacji międzynarodowej organizacji zrzeszającej uczelnie przyrodnicze ELLS, na co wyrażasz zgodę aplikując na dane stanowisko. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.