SGGW

15
października
2013

Zebranie przedstawicieli wydziałów ds. współpracy z gospodarką

Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Lenart zaprasza na kolejne otwarte zebranie przedstawicieli wydziałów. Spotkanie ma charakter otwarty.

Program zebrania
1. Przywitanie
2. „Rola funduszy seed oraz venture capital w finansowaniu działalności B+R na
przykładzie oferty Satus Venture oraz Akceleratora Innowacji NOT” -
wypowiedź Pana Michała Łukaszewskiego, Prezesa Zarządu Akceleratora Innowacji NOT Sp. z o.o.
3. „Aniołowie biznesu - wsparcie w komercjalizacji wyników badań naukowych" – wypowiedź Pana Cezarego Pasternaka, Koordynatora Projektu "Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu"
4. Sprawy różne
5. Wolne wnioski

Lokalizacja: Rektorat, Sala Konferencyjna, I piętro
Godz. 13.15 - 15.00