SGGW

30
marca
2020

Zdalne posiedzenie Senatu SGGW

30 marca br., dzięki specjalnie przygotowanej platformie przez zespół Centrum Edukacji Multimedialnej i Instytutu Informatyki Technicznej, odbyło się po raz pierwszy w historii uczelni zdalne posiedzenie Senatu. Wzięło w nim udział 66 członków oraz zaproszonych gości.

Dzięki przygotowanym na tę okazję rozwiązaniom technicznym możliwe było przeprowadzenie głosowań jawnych nad poszczególnymi punktami porządku obrad. 

Z powodu epidemii koronawirusa (COVID-19) wiele instytucji zmuszonych zostało do wprowadzenia zmian umożliwiających ciągłość funkcjonowania. W tym trudnym dla wszystkich okresie również SGGW realizuje swoje funkcje i wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom. Mimo trudnej sytuacji, władze rektorskie oraz wszyscy członkowie społeczności akademickiej starają się aby zapewnić ciągłość funkcjonowania uczelni.