SGGW

24
sierpnia
2020

Zawód pełen wyzwań – architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu, to nie tylko zawód, to pewien „stan ducha”, filozofia życia w zgodzie z otaczającą naturą. To zawód, który zmienia sposób patrzenia na świat, to ciekawość życia, wrażliwość i troska.

Architekt krajobrazu otrzymuje interdyscyplinarne wykształcenie, w którym ważne są umiejętności i wiedza z zakresu nauk przyrodniczych – to z żywymi organizmami w połączeniu z formami ukształtowania terenu będzie miał do czynienia w pracy zawodowej. Ważna jest również znajomość materiałów i procesów architektoniczno-budowlanych, z którymi, a czasem bez których, obiekty architektury krajobrazu nie mogą istnieć.

Absolwenci mogą podejmować pracę m. in. w: firmach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzeni, projekty obiektów architektury krajobrazu (parków, ogrodów, zieleńców i innych przestrzeni prywatnych i publicznych), projekty urbanistyczne i ruralistyczne; firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; zarządach parków narodowych i krajobrazowych; czy instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.