SGGW

02
marca
2020

Zapraszamy na warsztaty młodych inżynierów budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział warszawski zaprasza studentów budownictwa i kierunków pokrewnych oraz uczniów techników budowlanych na "Warsztaty młodych inżynierów budownictwa".

Celem Warsztatów jest identyfikacja i analiza problemów w obszarze praktycznych problemów wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz. 15.00 w Centrum Wodnym SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6 w Warszawie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

Prowadzący (stół prezydialny):

Wioletta Jackiewicz-Rek, Mieczysław Grodzki, Radosław Sekunda, Mariusz Okuń.

 

                        15.00 – 15.25     Otwarcie warsztatów   

                                                                                       - dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW

                                                                                       - dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

                                                                                       - mgr inż. Ryszard Rak

                                                                                       - mgr inż. Roman Lulis

15.25 – 15.40     Ranga i prestiż zawodu inżyniera budownictwa

                                                                                         - dr inż. Mieczysław Grodzki

15.40 – 16.05     Praktyczne aspekty uzyskania uprawnień budowlanych – Jak odbywać praktykę zawodową, aby była ona zaliczona przez OKK MOIIB?

                                                                                          - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

16.05 – 16.20     Ścieżka kariery zawodowej młodego inżyniera budownictwa

                                                                                           - mgr inż. Mariusz Okuń

16.20 – 16.35     Możliwości wykonywania zawodu inżyniera w różnych obszarach rynku nieruchomości

                                                                                            - dr inż. Radosław Sekunda

16.35 – 16.50     Przykład drogi zawodowej młodego inżyniera budownictwa

                                                                                             - mgr inż. Paweł Kaim

16.50 – 17.20     Pytania, wątpliwości, dyskusje

               

                        17.20 – 17.30     Zamknięcie warsztatów       

                                                                                              - mgr inż. Ryszard Rak

                                                                                              - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kod