SGGW

11
lipca
2019

Wzmocnienie zielonej gospodarki w trzech krajach azjatyckich

Wydział Leśny SGGW w Warszawie wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska biorą udział w międzynarodowym projekcie Wzmocnienie zielonej gospodarki w trzech krajach azjatyckich (EGEA, Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia) finansowanym w ramach programu Erasmus+ (umowa 598470-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP).

Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 i obejmuje wsparcie dla Republiki Kirgiskiej, Nepalu oraz Indii. Obecnie rozwój społeczno-gospodarczy tych krajów w dużej mierze opiera się na zużyciu zasobów naturalnych. W związku z tym stoją one przed wyzwaniami, stanowiącymi zagrożenie dla ich przyszłego zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze to: wyczerpywanie się zasobów naturalnych bez tworzenia skutecznych alternatyw, utrata podstawowych naturalnych ekosystemów i stagnacja kapitału ludzkiego. Jednak skuteczne i ukierunkowane na wyniki wdrażanie zielonej gospodarki wymaga wielodyscyplinarnego planowania i wdrażania oraz skutecznego i partycypacyjnego monitorowania i oceny. Wymaga również uwzględnienia w programach nauczania oferowanych przez instytucje kształcenia wyższego. Cele szczegółowe projektu to identyfikacja, a następnie określenie możliwości wspierania umiejętności niezbędnych do implementacji zielonej gospodarki w różnych grupach docelowych (uczniowie, nauczyciele, specjaliści, młode pokolenia) i dla różnych obszarów tematycznych.

 

Strona projektu: http://www.egea.education/