SGGW

01
czerwca
2020

Wywiad z Rektorem SGGW w "NAUKA I BIZNES"

W najnowszym numerze magazynu "NAUKA I BIZNES" ukazała się rozmowa z Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr. hab. Wiesławem Bielawskim na temat zmian, jakie w strukturze organizacyjnej uczelni przyniosła reforma nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski podkreślił w wywiadzie, że nowe prawo służy rozwojowi polskiej nauki i podniesieniu jej prestiżu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdaniem Rektora SGGW ustawa posze­rzyła autonomię organizacyjną uczelni, dała wolność w myśleniu o tym, w jaki sposób szkoły wyższe powinny być zaprojektowane.

W wydaniu zaprezentowany został również Instytut Biologii SGGW wraz z opisem prowadzonych w nim wiodących projektów naukowych.

Magazyn "NAUKA I BIZNES" poświęcony jest nauce, rozwojowi polskiej gospodarki oraz liderom przedsiębiorczości i innowacji. Prezentuje i opisuje najlepsze uczelnie w kraju, zamieszcza wywiady z ludźmi nauki i wybitnymi osobowościami. Magazyn wskazuje również możliwości współpracy w dziedzinie nauki, biznesu i gospodarki.

Cały wywiad z Rektorem SGGW do przeczytania TUTAJ.

Polecamy również artykuł o Instytucie Biologii.