SGGW

14
maja
2019

Wystawa „Krajobraz życia – życie krajobrazu”

Dom Pracy Twórczej SARP – Zamek w Tucznie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowali wystawę prac studentów architektury krajobrazu, ich nauczycieli oraz przyjaciół z Uniwersytetu Przyrodniczo Technicznego w Siedlcach i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. „Krajobraz życia – życie krajobrazu”.

Wystawa rozpoczęła się wernisażem 3 maja w Zamku w Tucznie przy ul. Zamkowej 1 i potrwa do 2 czerwca 2019 r.

Wydarzenie skupia 30 twórców studiujących lub zajmujących się zawodowo kształtowaniem krajobrazu i sztuką krajobrazu: architektów krajobrazu, architektów i artystów. Działają oni na rzecz krajobrazu, utożsamiają się z nim i stanowią poprzez swoją twórczość jego część. Jest to bardzo ważny element działalności w zakresie jego ochrony w związku z wprowadzaniem do prawa polskiego Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Od 2006 r. powinnością stała się ochrona endemicznych krajobrazów oraz ochrona ich różnorodności w krajach europejskich. Ochrona ta zgodnie z Konwencją, realizowana ma być między innymi poprzez ukazywanie i upowszechnianie piękna, znaczeń, wrażeń z odbioru krajobrazu oraz definiujących wartości rodzimych krajobrazów, których doświadczamy w życiu codziennym. 

Wrażenia, znaczenia i wartości przypisywane krajobrazowi ukazane zostały w pracach zaproszonych do wspólnego działania twórców, wysławiających się różnorodnymi językami i formami przekazu poprzez malarstwo, fotografię, rysunek, rzeźbę, działanie przestrzenią oraz film.