Wybory w SGGW


W 2020 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędą się wybory Władz Uczelni oraz poszczególnych Wydziałów na kadencję 2020-2024.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat przebiegu wyborów w SGGW.

 

Komunikat
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza, z związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, wynikającymi z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, po zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Informacji w sprawie wyboru władz uczelni” z dnia 16 marca 2020 r., po konsultacji z organizacjami związkowymi (NSZZ „Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego) działającymi w SGGW oraz po uwzględnieniu rekomendacji Kierownika Inspektoratu BHP, w trosce o zdrowie Członków Społeczności Akademickiej SGGW i ich Rodzin podjęła w dniu 17 marca 2020 r. Uchwałę nr 5 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zawieszenia kalendarza wyborczego i czynności wyborczych do  organów statutowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kadencję 2020-2024.

Nowy kalendarz wyborczy, w tym terminy zebrań wyborczych dla dokonania wyboru organów statutowych Uczelni na kadencję 2020-2024, zostanie podany w najbliższym możliwym terminie.

 

Licząc na zrozumienie działań podjętych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski

 

Załącznik 1. Uchwała nr 5 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Z DNIA 12 MARCA 2020

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając w warunkach swoistej siły wyższej związanej z pojawieniem się koronawirusa w Polsce i wynikających z tego zagrożeń dla zdrowia, zwraca się do Społeczności Akademickiej SGGW, aby dokonywała zgłoszeń kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r. do godz. 16.00. do właściwych Podkomisji wyborczych. Działania te umożliwią przygotowanie kart do głosowania przed wyborami, które zgodnie z przyjętym przez Senat SGGW harmonogramem wyborczym odbywać się będą w okresie od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. Sprawne przeprowadzenie wyborów jest ważne ze względów profilaktycznych
i ograniczenia ryzyka zakażeń.

Dynamika rozwoju zagrożenia chorobowego jest obecnie trudna do przewidzenia. Nie można wykluczyć w przyszłości również takiej sytuacji, w której zajdzie potrzeba zastosowania innej niż obecnie zakładana organizacji wyborów, poprzez rezygnację ze zgromadzeń wszystkich wyborców danej grupy Społeczności Akademickiej w jednym czasie i miejscu na rzecz wyborów organizowanych na wzór wyborów parlamentarnych, kiedy głosowanie następować będzie poprzez indywidualne przybycie Wyborców do miejsc wyznaczonych do głosowania, w oznaczonym przedziale czasowym. Taki sposób organizacji głosowania pozwoli wpłynąć na zmniejszenie skali ryzyka ewentualnego przenoszenia wirusa. Warunkiem zastosowania takiego sposobu głosowania jest wyprzedzające zgłaszanie kandydatów i wyprzedzające przygotowanie kart do głosowania z wykazem poprawnie zgłoszonych kandydatów.

Wzory kart zgłoszeń kandydatów są dostępne w zakładce „WYBORY”.

-/-

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Henryk Runowski


 

Uchwała nr 1-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 2-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 3-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 4-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 5-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.

Uchwała Nr 6 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczejz dnia 19 marca 2020r. zmieniająca uchwałę Nr 3 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powierzenia podkomisjom wyborczym ds. dyscyplin przeprowadzenia wyborów do Senatu
i Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 oraz powołania nowych podkomisji wyborczych i określenia im czynności wyborczych.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej - Uczwała nr 65 - 2019/2020 Senatu SGGW z 27.01.2020

Uczelniane Kolegium Elektorów - podział mandatów

Adresy e-mailowe podkomisji wyborczych