Współpraca Międzynarodowa

Stypendia w ramach programu HUSA


STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU HUSA, UNIWERSYTET W HIROSZIMIE, JAPONIA

Stypendia dla studentów programu BSc. i MSc. na okres 1 roku
Dziedziny: biotechnologia, biznes, prawo i ekonomia, socjologia, nauki matematyczne i humanistyczne. Konieczne świadectwo językowe TOEFL, 500-550 pkt. lub ekwiwalentnie.

Termin zgłoszeń: uniwersytet w Hiroszimie tymczasowo wstrzymał nabór kandydatów z SGGW.

 
Więcej informacji na temat Programu HUSA znajduje się TUTAJ.

 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.