Współpraca Międzynarodowa

Stypendia fundacji Kościuszkowskiej


STYPENDIA FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Głównym celem powstałej w 1925 roku w Nowym Jorku Fundacji Kościuszkowskiej jest umacnianie kulturalnych i naukowych więzów łączących Stany Zjednoczone i Polskę. Swój statutowy cel Fundacja realizuje poprzez bardzo bogaty i zróżnicowany program stypendialno-grantowy, którego adresatami są ludzie nauki i kultury z obu krajów.

DLA POLAKÓW

PROGRAM FOR ADVANCED STUDY, RESEARCH AND/OR TEACHING IN THE UNITED STATES

Stypendia przeznaczone na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych. Program pokrywa koszty podróży, utrzymania i ubezpieczenia.

Stypendia, trwające od 3 do 10 miesięcy, mieszczą się w zakresie od 7.650  do 25,500 USD w zależności od kategorii nagród i czasu trwania pobytu.

Wymaganie dot. kandydatów:

 • obywatelstwo polskie
 • stały adres zamieszkania w Polsce
 • stopień minimum magistra (M.A./M.Sc.) (preferowani są kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dowolna dziedzina studiów i badań
 • wypełnienie aplikacji ONLINE

Wymagane dokumenty:

 1. Projekt i plan badań (wykładów) w Stanach Zjednoczonych (do 500 słów)
 2. Aktualne zaproszenie z amerykańskiej instytucji naukowej, gdzie kandydat zamierza zrealizować swój projekt badawczy lub wygłosić wykłady (Fundacja nie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów)
 3. Szczegółowe CV wraz z listą najważniejszych oraz najnowszych publikacji, w których kandydat jest głównym autorem
 4. 3 listy polecające (powinny zostać przesłane osobno, poza aplikacją ONLINE)
 5. Zdjęcie
 6. Kopia dyplomu

 

Więcej informacji dotyczących Fundacji Kościuszkowskiej znajduje się TUTAJ.

Termin zgloszenia upływa 15 października 2014r.

 

KONTAKT

Joseph A. Herter

ul. Nowy Swiat  4, Room 118,

00-497 Warsaw, Poland


Tel./Fax:011-48-22-621-7067
E-Mail: kosciuszko@send.pl

 
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.