Współpraca Międzynarodowa

Stypendia fundacji A.S. Dekabana


STYPENDIA FUNDACJI A.S. DEKABANA

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British Columbia (UBC) w Vancouver, który został wybrany przez Państwo A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych.

Stypendia fundacji A.S. Dekabana przeznaczone są dla młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium to $1600 CDN miesięcznie, plus dodatkowo pokrycie kosztów podróży (do $1500 CDN).

PROCEDURA APLIKACYJNA

Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana na wydziały SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce, zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza 2 kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania ok. 10-12 kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym, przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która nominuje 4 kandydatów, po dwóch w każdym semestrze.

Formularz

UWAGA: w 2014r. zostaną przyznane tylko 2 stypendia na rok 2015r.
NABÓR --> wnioski nalezy składać w terminie do 23 czerwca 2014 r. w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 20).

KONTAKT

Formularz oraz dodatkowe informacje można uzyskać w SGGW w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dziekanów oraz Pełnomocników ds. Współpracy Międzynarodowej na wydziałach na przełomie czerwca i lipca.
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.