STYPENDIA FULBRIGHTA- 2018

Program Fulbrighta ma na celu inicjowanie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską, a USA. W ramach swoich programów, Komisja Fulbrighta wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych. Polski Program Fulbright jest największy w Europie Centralnej i Wschodniej, stanowiąc jednocześnie najbardziej prestiżową w naszym kraju ofertę wymiany naukowej pomiędzy USA i Polską.

Komisja zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli, realizując tym samym główny cel Programu Fulbrighta: umożliwienie wzajemnego poznania i porozumienia pomiędzy ludźmi różnych nacji poprzez wymianę idei, wiedzy, umiejętności i doświadczeń w ramach naukowej i kulturalnej wymiany. Do szczegółowych zadań Komisji należy między innymi kwalifikacja najlepszych i najbardziej wartościowych polskich kandydatów na stypendia do USA w ramach otwartego konkursu.

Komisja Fulbrighta w Polsce działa od 1990 roku i od samego początku SGGW bierze udział w konkursach na wyjazdy w ramach programów stypendialnych dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak również jesteśmy uczelnią przyjmującą dla amerykańskich profesorów, chcących wykładać na naszej uczelni.

 

Ruszyła rekrutacja na programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dla obywateli polskich

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd do USA w roku akademickim 2019/2020.

Fulbright Graduate Student Award to stypendium dla absolwentów polskich uczelni, którzy chcą kontynuować studia w USA. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia. Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji pod adresem: http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

Fulbright Junior Award to stypendium dla doktorantów. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja. Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Fulbright Senior Award to stypendium dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Informacja o komisji oraz pełna oferta stypendialna znajdują się na stronie fulbright.edu.pl

KONTAKT

Stypendia Fulbright Graduate Student Award oraz Fulbright Junior Award:

Patrycja Gołąb

Specjalista ds. Programów Stypendialnych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

e-mail: patrycja.golab@fulbright.edu.pl

tel. + 48 882 013 012

 

Stypendium Fulbright Senior Award:

 Aleksandra Matuszewska

Specjalista ds. Programów i Eventów

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

e-mail: aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl

tel. +48 534 217 213

 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.