STYPENDIA DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Głównym zadaniem DAAD jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech. Programy obejmują wiele możliwości, od uczestnictwa w wakacyjnych kursach językowych przez magisterskie studia uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po projekty badawcze.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: www.daad.pl oraz w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie:

 

OFERTA STYPENDIALNA na rok akademicki 2016/2017.

 

KONTAKT:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Czeska 24/2

03-902 Warszawa

Telefon: 22/6174847, 6161308

Telefax: 22/6161296

E-mail: daad@daad.pl

 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.