STYPENDIA DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Głównym zadaniem DAAD jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech. Programy obejmują wiele możliwości, od uczestnictwa w wakacyjnych kursach językowych przez magisterskie studia uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po projekty badawcze.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: www.daad.pl oraz w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie:

KONTAKT:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Zielna 37, PL-00-108 Warszawa

T: +48 22 395 54 03 . F: +48 22 395 54 07

E-mail: daad@daad.pl

 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.