Współpraca Międzynarodowa

Program im. Lane’a Kirklanda


1. Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda – OTWARTA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 21 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Od 2000 roku wzięło w nim udział blisko 900 stypendystów.

Autorem i fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest także wspierany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z pięciu polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów. Program kierowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w Regionie.

Termin nadsyłania złoszeń upływa 1 marca 2021

Szczegółowe informacje: tutaj

 

KONTAKT:

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 m.56 
02-304 Warszawa

 
Anna Więcek, Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
anna.wiecek@kirkland.edu.pl