Współpraca Międzynarodowa

Program im. Lane’a Kirklanda


Konkursy

kirk log

kirkland fajne

1. Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda

– OTWARTA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 dyplom male

01 Kirkland research2. Program Kirkland Research

– OTWARTA REKRUTACJA NA ROK 2019

W ramach Programu oferujemy krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.
Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Więcej informacji dotyczących programu Lane'a Kirklanda znajduje się TUTAJ.

 

KONTAKT:

 

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 m.56 
02-304 Warszawa

 
Anna Więcek, Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
anna.wiecek@kirkland.edu.pl