Współpraca Międzynarodowa

Współpraca w ramach umów bilateralnych


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspólpracuje z uczelniami wyższymi z całego świata na podstawie umów bilateralnych. W zależności od porozumienia studenci i doktoranci mają możliwość udziału w semestralnej wymianie akademickiej.

SGGW oferuje wyjazdy zagraniczne m.in. w ramach następujących umów:

KRAJ UCZELNIA INNE INFORMACJE 
TAJWAN National Chung Hsing University

Program PAX

2 studentów / rok akademicki

TAJWAN National Pintung University of Science and Technology 4 studentów i/lub doktorantów / rok akademicki
TAJWAN National Cheng Kung University 4 studentów i/lub doktorantów / rok akademicki
JAPONIA Shibaura Institute of Technology  
KAZACHSTAN L.N. Gumilyov Eurasian National University 10 studentów / rok akademicki
KAZACHSTAN Al-Farabi Kazakh National University 10 studentów / rok akademicki
KAZACHSTAN Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University 10 studentów / rok akademicki
KOREA POŁUDNIOWA Pusan National University 4 studentów / rok akademicki
MEKSYK UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ  
MEKSYK CHAPINGO UNIVERSITY  

Nabór:

Długość pobytu 1 semestr (max. 5 miesięcy)
Świadczenia

podróż (do 400USD)1

-------------------------------------

dodatkowo w przypadku Program PAX:

stypendium (250 USD/mc)

zakwaterowanie

-------------------------------------

dodatkowo w przypadku NPUST:

zakwaterowanie 3 mc

Koszty ponoszone przez studenta

koszty utrzymania

koszty podróży

ubezpieczenie

opłata konsularna

Termin aplikacji

Biuro Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20)

sem. zimowy - koniec marca

sem. letni - koniec września

Dokumentywypełnione w języku angielskim

potwierdzenie statusu studenta SGGW

wykaz ocen (ToR)

wykaz przedmiotów do zrealizowania (Learning Agreement)3

certyfikat językowy

GDPR deklaracja

dodatkowo student przygotowuje dokumenty specyficzne dla naboru danej uczelni zagranicznej, np. formularz aplikacyjny, list polecający, potwierdzenie wystarczających środków finansowych itd.

Kontakt SGGW ewelina_belkiewicz@sggw.pl, malgorzata_szczesna@sggw.pl
Kontakt uczelnia zagraniczna

NCHU: yccheng@nchu.edu.tw

NPUST: carina1993@g4e.npust.edu.tw

NCKU: em50961@email.ncku.edu.tw

SIT: global-admission@ow.shibaura-it.ac.jp

ENU: international.dept.enu@gmail.com

Al-Farabi: Aknur.Zhidebekkyzy@kaznu.kz

Seifullin: saraorazbek@mail.ru

UACJ: edwyn.martinez@uacj.mx

Chapingo:

1 SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej

2 Odręcznie wypełnione dokumenty nie będą akceptowane

3 Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki

AKTUALNIE TRWA - NABÓR na semestr zimowy 2020/2021