Współpraca Międzynarodowa

Współpraca w ramach umów bilateralnych


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspólpracuje z uczelniami wyższymi z całego świata na podstawie umów bilateralnych. W zależności od porozumienia studentci i doktorantci mają możliwość udziału w semestralnej wymianie akademickiej.

Aktualnie SGGW oferuje wyjazdy zagraniczne w ramach następujących umów:

TAJWAN

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY - Program PAX

PAX to program wymiany studentów studiów I i II stopnia na okres 1 semestru (max. 5 miesięcy).

Oferta skierowana do studenci I i II stopnia
Liczba miejsc 2 studentów / rok akademicki
Długość pobytu 1 semestr (max. 5 miesięcy)
Świadczenia

stypendium (250 USD/mc)

zakwaterowanie

podróż (do 400USD)1

Koszty ponoszone przez studenta

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

Termin aplikacji

Biuro Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20)

sem. zimowy - koniec marca

sem. letni - koniec września

Więcej informacji Program PAX

1 SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej

NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Współpraca SGGW z National Pingtung University of Sceince and Technology umożliwia wymianę studentów studiów I, II i III stopnia na okres 1 semestru (max. 5 miesięcy).

Oferta skierowana do studenci I i II stopnia, doktoranci
Liczba miejsc 4 studentów i/lub doktorantów / rok akademicki
Długośc pobytu 1 semestr (max. 5 miesięcy)
Świadczenia

zakwaterowanie (max. 90 dni)

podróż (do 400USD)1
Koszty ponoszone przez studenta

koszty utrzymania

zakwaterowanie (>90 dni)

drobne opłaty lokalne (legitymacja, Internet itp.)

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

Termin aplikacji

Biuro Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20)
 

sem. zimowy - koniec marca

sem. letni - koniec września
Wymagane dokumenty w języku angielskim2

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu studenta

wykaz ocen (ToR)

wykaz przedmiotów do zrealizowania w NPUST (Learning Agreement)3

2 listy polecające

certyfikat językowy

GDPR deklaracja

potwierdzenie środków finansowych

CV

Więcej informacji NPUST
Kontakt SGGW

Ewelina Belkiewicz

ewelina_belkiewicz@sggw

Kontakt NPUST

Office of International Affairs

Mr Angus Wong

kokann@mail.npust.edu.tw

1 SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej

2 Odręcznie wypełnione dokumenty nie będą akceptowane

3 Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki

Koszty utrzymania w NPUST

Zakwaterowanie (>90 dni)

NTD$ 120/dzień

Internet

NTD$ 5/dzień

Zmiana pościeli

NTD$ 300

Depozyt (do zwrotu)

NTD$ 500

Wypożyczenie roweru (opcjonalne)

NTD$ 500

Miesięczne wydatki

± NTD$ 8000 - NTD$ 1000/miesiąc

Oferta NPUST1

Tropical Agriculture and International Cooperation
International Master Degree Program in Food Science
International Master Degree Program in Soil and Water Engineering
International Master Degree Program in Agribusiness Management
International Program in Ornamental Fish Science and Technology

1 W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Office of International Affairs: kokann@mail.npust.edu.tw

2 Uczestnictwo w kursie języka chińskiego jest odpłatne. W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Chinese Language Centre: clc@mail.npust.edu.tw

NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY

Współpraca SGGW z National Cheng Kung University umożliwia wymianę studentów studiów I, II i III stopnia na okres 1 semestru (max. 5 miesięcy).

Oferta skierowana do studenci I i II stopnia, doktoranci
Liczba miejsc 4 studentów i/lub doktorantów / rok akademicki
Długośc pobytu 1 semestr (max. 5 miesięcy)
Świadczenia podróż (do 400USD)1
Koszty ponoszone przez studenta

koszty utrzymania

zakwaterowanie

drobne opłaty lokalne (legitymacja, Internet itp.)

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

Termin aplikacji

Biuro Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20)

sem. zimowy - koniec marca

sem. letni - koniec września
Wymagane dokumenty w języku angielskim2

zdjęcie paszportowe (JPG, <5mb)

potwierdzenie statusu studenta

wykaz ocen (ToR)

wykaz przedmiotów do zrealizowania w NPUST (Learning Agreement)3

2 listy polecające (z datą, oficjalnym nagłówkiem instytucji, podpisem osoby wystawiającej)

GDPR deklaracja

certyfikat językowy

potwierdzenie środków finansowych4

autobiografia (połączenie CV z listem motywacyjnym, z naciskiem na ścieżkę akademicką)

potwierdzenie z uczelni wysyłającej5

Więcej informacji NCKU
Kontakt SGGW

Ewelina Belkiewicz

ewelina_belkiewicz@sggw

Kontakt NCKU

Office of International Affairs
 

Ms. Weili Teng

em50961@email.ncku.edu.tw

1 SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej 

2 Odręcznie wypełnione dokumenty nie będą akceptowane

3 Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki

4 Udokumentowana kwota co najmniej 50,000 NT$ na jeden semestr akademicki w celu finansowego wsparcia okresu wymiany

5 Potwierdzenie drukowane jest z platformy aplikacyjnej NCKU; po podpisaniu przez studenta i koordynatora z Biura Wspólpracy Międzynarodowej SGGW dokument musi zostać zeskanowany i załadowany na platformie w celu ukończenia aplikacji

Oferta NCKU

Programs taught in English
Courses taught in English