PAX PROGRAMME FOR ACADEMIC EXCHANGE

PAX to program wymiany studentów studiów I i II stopnia w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Chung Hsing University w Taichung na Tajwanie na okres 1 semestru.

Program zapewnia:

W ramach programu PAX uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz stypendium stanowiące ekwiwalent 250USD/mc wypłacane w lokalnej walucie.

Koszty podróży* i wizy są opłacane przez studenta.

* SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej.

Kandydaci:

- status studenta SGGW

- ukończony co najmniej 1 rok studiów

- nominacja poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW

Liczba studentów:

Max. 2 studentów w roku akademickim na okres max. 5 miesięcy.

Terminy:

  1. Semestr zimowy (wrzesień – styczeń)
  2. Semestr letni (luty – czerwiec)

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

  1. Dokument potwierdzający status studenta,
  2. Wykaz ocen,
  3. Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCHU (Learning Agreement)*,
  4. 2 listy polecające,
  5. Autobiografia (300 do 500 słów),
  6. Certyfikat językowy,
  7. GDPR deklaracja

* 1 credit NCHU = 2 ECTS

Zgodnie z wymaganiami NCHU uczestnicy programu PAX są zobowiązani do wyboru co najmniej '6 credit' na wybranym wydziale przyjmującym w NCHU.

Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS.

Oferta dydaktyczna NCHU.

W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Division of the Office of Academic Affairs: course@dragon.nchu.edu.tw

oraz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (tylko studenci NOMINOWANI przez BWM – po wypełnieniu aplikacji online, formularz zgłoszeniowy musi zostać wydrukowany oraz podpisany przez studenta oraz koordynatora programu w BWM).

Procedura aplikacyjna:

1. Składanie zgłoszeń w Biurze Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20):

na semestr zimowy do końca marca
na semestr letni do końca września

2. Selekcja aplikacji i nominacja studentów przez BWM:

na semestr zimowy do połowy kwietnia
na semestr letni do połowy października

3. Wypełnianie formularza zgłoszeniowego online przez studentów nominowanych przez BWM,

4. Weryfikacja aplikacji i ogłoszenie wyników przez NCHU,

5. Potwierdzenie przyjęcia:

na semestr zimowy czerwiec
na semestr letni grudzień

Najbliższy termin składania zgłoszeń do BWM upływa: 28 września 2018

Szczegółowe informacje na temat programu PAX, terminów i aplikacji dostępne są TUTAJ.

KONTAKT:

SGGW (BWM bud. 8, pok. 20) NCHU (Office of International Affairs)
Ewelina Belkiewicz

Ms. Chrisitna Cheng

ewelina_belkiewicz@sggw.pl

yccheng@nchu.edu.tw

O NCHU:

Studying at NCHU

NCHU campus

NCHU library