Współpraca Międzynarodowa

ERASMUS MUNDUS W SGGW


ERASMUS MUNDUS ACTION 2

Program Erasmus Mundus Action 2 (2009-2013) umożliwiał wymianę akademicką studentów (BSc, MSc), doktorantów, styżystów (PostDoc) i nauczycieli do krajów spoza Unii Europejskiej. Regiony świata były podzielone na tzw. loty geogrficzne, uwzględniane w poszczególnych Projektach EM, wybieranych corocznie w trakcie naboru ogłaszanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Każdy projekt, zrzeszający kilkanaście uczelni europejskich i poza europejskich w ramach konsorcjum, prowadzony był przez okres czterech lat.

W latach 2007-2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW realizowało następujące projekty w ramach programu Erasmus Mundus External Cooperation Window oraz Action 2:

1. IAMONET-RU (etap I 2007-2011, etap II 2008-2012, etap IIII 2009-2013, etap IV 2010-2014, etap V 2013-2017) – projekt wymiany z Rosją, koordynowany przez Universitat Hohenheim, Niemcy (więcej…)

2. EURASIA (2008-2012) – projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Tajlandia, Wietnam), koordynowany przez University of Natural Resources and Applied Life Sciencs (BOKU), Austria (więcej…)

3. EURASIA2 (2010-2014) – projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague, Czechy. Wyłącznie ruch jednostronny. Wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe.

4. CENTRAL ASIA (2009-2013) – projekt wymiany z krajami regionu Azji Śrdokowej (Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan), koordynowany przez Erasmushogeschool Brussel, Belgia (więcej…)

5. ALRAKIS (2011-2015) – projekt wymiany z krajami Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan), koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy (więcej…)

6. ALRAKIS II (2012-2016) – projekt wymiany z krajami Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) i Ukrainą, koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy (więcej…)

7. MARCO XXI (2011-2015) – projekt wymiany z krajami regionu Azji Śrdokowej (Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan), koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy. Wyłącznie ruch jednostronny. Wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe (więcej...)

8. EUPHRATES (2013-2017) – projekt wymiany z Indiami, koordynowany przez Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania. Wyłącznie ruch jednostronny. wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe (więcej...)

9. ALFABET (2014-2018) – projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Kambodża), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague, Czechy (więcej...)

Do 14 lipca 2018 r. będą realizowane projekty, których finansowanie rozpoczęto w ostatnim roku tego programu Erasmus Mundus Action 2.

Od 2014 r. wymiana akademicka z krajami spoza Unii Europejskiej możliwa jest tylko w programie Erasmus+ (2014-2020), w ramach projektów typu Akcja 1 Mobilnośc edukacyjna lub projektów typu Akcja 2 Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to studia drugiego stopnia o międzynarodowym charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów UE.

Koordynator i administratorzy programu Erasmus Mundus w SGGW:

Dr Mieczysław Rygalski, Koordynator Programu Erasmus Mundus
tel: 22 59 310 76
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

Mgr inż. Ewelina Belkiewicz
tel: 22 59 310 45
e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl

Mgr inż. Małgorzata Szczęsna
tel: 22 59 310 46
e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.pl