Współpraca Międzynarodowa

Erasmus+ (kraje programu)

01
października
2013

Orientation Day dla studentów zagranicznych

1 października 2013r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne „Orientation Day” dla studentów zagranicznych, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014.

 W spotkaniu wzięło udział 105 studentów z programu Erasmus, 11 studentów z programu Erasmus Mundus oraz 4 studentów z programu wymiany z National Chung Hsing University na Tajwanie.