Rozliczenie wyjazdu

Podpisując umowę z SGGW (przed wyjazdem), student zobowiązuje się rozliczyć z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ najpóźniej miesiąc po zakończeniu studiów w uczelni partnerskiej.

Potwierdzenie pobytu – dokument wystawiany przez uczelnię partnerską, zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu na studiach w uczelni partnerskiej, podpis koordynatora i pieczątkę uczelni. Wystawiony z dniem zakończenia pobytu na studiach wymiennych. Dokument należy odebrać osobiście od koordynatora w uczelni partnerskiej i dostarczyć do biura BWM.

Wykaz ocen (Transcript of records) – dokument jest zazwyczaj przesyłany pocztą do biura BWM. W momencie otrzymania tego dokumentu, student zostaje o tym poinformowany drogą elektronczną.  Zwracamy uwagę, że student jest zobowiązany przypilnować, aby dokument znalazł się w BWM w ciągu miesiąca od zakończenia studiów w uczelni partnerskiej. W biurze BWM zostaje kopia tego dokumentu, natomiast oryginał student przedstawia na wydziale w celu rozliczenia semestru. Przypominamy, że minimalna liczba ECTS, która powinna się znaleźć w wykazie, to 15 punktów.

Ankieta on-line link wysyłany jest z serwera EU Survey na adres mailowy wskazany przez studenta. Student ma obowiązek wypełnić ankietę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania linku.

Test językowy OLS