Koordynatorzy wymiany (Biuro Współpracy Międzynarodowej):

Joanna Żach

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

POWER - Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

tel.: +48 22 59310 51

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl

Alicja Skora

Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 49

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: erasmus@sggw.pl

e-maill: alicja_skora@sggw.edu.pl

Anna Jasiuk 

Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 56

fax: +48 22 59310 48

e-mail: erasmus@sggw.edu.pl

e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl

Godziny otwarcia biura: 10-12, 13-15 od poniedziałku do czwartku.

Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Rolnictwa i Biologii - dr Krystyna Oracz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - dr Maciej Klockiewicz 

Wydział Leśny - dr inż. Rafał Wojtan 

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Ogrodnictwo) - dr Olga Kosakowska

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Architektura Krajobrazu) - dr inż. Gabriela Maksymiuk

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Biotechnologia) - dr Agnieszka Skarzyńska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - dr Piotr Dąbrowski

Wydział Technologii Drewna - dr Izabela Burawska - Kupniewska

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - dr Iwona Lasocka

Wydział Ekonomiczny - dr Aleksandra Górecka

Wydział Żywienia Człowieka - dr Katarzyna Świąder

Wydział Technologii Żywności - dr Magdalena Wirkowska - Wojtyła 

Wydział Socjologii i Pedagogiki -dr Karol Chrobak

Wydział Inżynierii Produkcji - dr inż. Joanna Aleksiejuk - Gawron

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki - dr Paweł Jankowski