Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii
  • Konfederacja Szwajcarska (współpraca zawieszona)

 

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

KARTA UCZELNI ERASMUSA - SGGW

DEKLARACJA POLITYKI PROGRAMU ERASMUS+ W SGGW

Uczelnie biorące udział w Erasmusie + mają możliwość udziału w trzech akcjach: 

  •  Mobilność edukacyjna
  •  Współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk
  • Wsparcie reform w edukacji

Więcej informacji:http://erasmusplus.org.pl/