Współpraca Międzynarodowa

PROMOCJA ZAGRANICZNA


PROMOCJA ZAGRANICZNA

INFORMACJE OGÓLNE

nazwa projektu

SGGW-IDEA

Innowacja-Działanie-Efekty-Aplikacja

cel projektu

finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

wymagania: publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science

lub

publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

dofinansowanie projektu z NAWA

2019: 100 000 PLN

okres trwania projektu

2019: 1.10.2019 - 30.09.2020

uczestnicy

doktoranci SGGW

młodzi naukowcy SGGW (ososby ze stopniem doktora przed habilitacją lub do 2 lat po habilitacji i w wieku do 45 lat)

założenia

około 13 publikacji

60/40 liczby publikacji kobiet i mężczyzn, pracowników i doktorantów

zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

2019:

I: ZAMKNIĘTY (do 31 stycznia 2020)

II: ZAMKNIĘTY (do 31 marca 2020)

regulamin naboru

2019

regulamin programu

REGULAMIN
wymagane dokumenty

formularz zgłoszeniowy z deklaracją RODO

potwierdzenie statusu doktoranta

ostateczna wersja artykułu naukowego z pełną informacją blibliograficzną

potwierdzenie przyjęcia artykułu do druku

oświadczenie wydawnictwa

opinia/list polecający

doktoranci: wystawia Promotor, zatweirdza Kierownika Szkoły Doktorskiej

kadra akademicka: wystawia Dyrektor Instytutu

dokumenty należy przesyłać do BWM przez kancelarię główną lub przekazywać dorga poczty elektronicznej (pz@sggw.pl) 
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA BENFICJENTÓW

1. podpisanie deklaracji Uczestnika Projektu oraz umowy o finansowanie
2. przekazanie faktury VAT z nr RPW do BWM / faktury VAT 
3. dostarczenie oświadczenia przeniesienia na SGGW całości praw majątkowych do pracy naukowej
4. dostarczenie do BWM finalnej wersji publikacji w PDF
5. udział w ewaluacji programu PROMOCJA ZAGRANICZNA

INNE INFORMACJE

 LOGOTYPY 

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

pz@sggw.pl

DOFINANSOWANE PUBLIKACJE

Status beneficjenta Tytuł czasopisma Tytuł publikacji
Doktorant Remote Sensing Remotely sensed land surface temperature based water stress index for wetland habitats
Doktorant Forests Multifactorial analysis of the transport of large-sized pine wood
Doktorant Nutrients Relationship between psychological impairment, food choice motives and orthorexic behaviors among polish adults
Doktorant Nutrients Food involvement, eating restrictions and dietary patterns in polish adults: expected effects of their relationship (lifestyle study)
Kadra Minerals Phosphorus inactivation in lake sediments using calcite materials and ontrolled resuspension – mechanism and efficiency
Kadra Plants-Basel The leaf wettability of various potato cultivars
Kadra BMC Plant Biology Impact of sugar beet seed priming usinh the SMP method on the properties of the pericarp
Kadra Forests Density distribution in wood of European birch
Kadra Forests Seemingly Unrelated Mixed-Effects Biomass Models for Young Silver Birch Stands on Post-Agricultural Lands
Kadra Applied sciences Laboratory characterization of a compacted-unsaturated silty sand with special attention to dynamic behavior
Kadra Nutrients The choice of bread – the association between consumers awareness of dietary fiber and declared intentions to eat