Współpraca Międzynarodowa

COST


COST - European Cooperation in  Science and Technology

Czym jest COST?

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej, znany pod akronimem COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów (bottom-up).

Powstała w 1971 r. inicjatywa ma na celu organizowanie i koordynację pojedynczych projektów prowadzonych w różnych krajach, a mających wspólny cel ogólny.

 

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych, na przykład:

•           Spotkania, warsztaty i konferencje

•           Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców

•           Short-Term Scientific Missions (STSM)

•           Szkolenia (training schools)

•           Działania upowszechniające i publikacje

 

Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?

 • możliwość znalezienia partnerów naukowych w różnych krajach;
 • zwiększa mobilność badaczy i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej;
 • wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST;
 • udział w akcjach COST procentuje kolejnymi projektami;
 • zapewnia fundusze na organizacje konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych

 

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem:

•           http://www.cost.eu/ 

•           http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions 

 

Zasady przystępowania do akcji COST

 

Jak złożyć projekt własnej akcji COST?

Najbliższy nabór na nowe akcje 29 Listopada 2018 r.

 • Bottom-up–możliwość zaproponowanie tematu
 • Wniosek składany jest w systemie e-cost
 • Wniosek w imieniu sieci składa MainProposer
 • Co najmniej 7 członków Full or Cooperating COST Members(50% z nich InclusivenessTarget Countries)
 • Aplikacja jest jednoetapowa
 • Ocena wniosków trwa 7-8 miesięcy
 • W każdym konkursie finansowane jest 30-40 akcji

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie http://www.cost.eu/participate/open_call

 

Jak zostać ekspertem zewnętrznym COST?

 

 

Kontakt SMPB: mgr Edyta Seliga

                           e-mail: edyta_seliga@sggw.pl

                           tel. 22 593 18 40