Współpraca Międzynarodowa

COST


COST - European Cooperation in  Science and Technology

Czym jest COST?

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej, znany pod akronimem COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów (bottom-up).

Powstała w 1971 r. inicjatywa ma na celu organizowanie i koordynację pojedynczych projektów prowadzonych w różnych krajach, a mających wspólny cel ogólny.

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych, na przykład:

•           Spotkania, warsztaty i konferencje

•           Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców

•           Short-Term Scientific Missions (STSM)

•           Szkolenia (training schools)

•           Działania upowszechniające i publikacje

Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?

 • możliwość znalezienia partnerów naukowych w różnych krajach;
 • zwiększa mobilność badaczy i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej;
 • wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST;
 • udział w akcjach COST procentuje kolejnymi projektami;
 • zapewnia fundusze na organizacje konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem:

•           http://www.cost.eu/ 

•           http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions 

Zasady przystępowania do akcji COST

Jak złożyć projekt własnej akcji COST?

 • Wniosek składany jest w systemie e-cost
 • Wniosek w imieniu sieci składa MainProposer
 • Co najmniej 7 członków Full or Cooperating COST Members (50% z nich InclusivenessTarget Countries)
 • Aplikacja jest jednoetapowa
 • Ocena wniosków trwa 7-8 miesięcy
 • W każdym naborze finansowanych jest około 40 akcji

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/

Jak zostać ekspertem zewnętrznym COST?

 

Kontakt SMPB:

mgr Edyta Seliga, e-mail: edyta_seliga@sggw.edu.pl, tel. 22 593 18 40