Współpraca Międzynarodowa

CORDIS


CORDIS

CORDIS to Wspólnotowy Serwis Informacyjny na temat Badań i Rozwoju.

Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.

W witrynie i bazie znajdują się wszystkie informacje publiczne, którymi dysponuje Komisja (karty informacji o projektach, opublikowane raporty i wyniki prac), treści mające wspomagać komunikację i praktyczne zastosowanie (wiadomości, wydarzenia, przykłady udanych projektów, magazyny, wielojęzyczne „wyniki w skrócie” skierowane do szerszej publiczności) oraz komplet hiperłączy do zasobów zewnętrznych, takich jak publikacje i witryny o otwartym dostępie.

Administratorem CORDIS jest Urząd Publikacji Unii Europejskiej w imieniu dyrekcji generalnych i agencji ds. badań naukowych Komisji Europejskiej. Treści w serwisie CORDIS są gromadzone od jego uruchomienia w 1990 r., a witryna jest online od 1994 r.