Współpraca Międzynarodowa

LIFE


Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

 

Projekt Budowania Potencjału LIFE

Projekty Budowania Potencjału dostępne są dla państw członkowskich UE w ramach Wieloletniego Programu Prac i zapewniają dofinansowanie działań służących budowaniu potencjału państw członkowskich, w tym krajowych lub regionalnych punktów kontaktowych w celu bardziej skutecznego wykorzystania możliwości Programu LIFE. Jesteśmy do dyspozycji Wnioskodawców z Polski i w ramach Projektu Budowania Potencjału oferujemy także dodatkowe działania, aby sprostać Państwa oczekiwaniom począwszy od doprecyzowania problemu środowiskowego, wyboru obszaru priorytetowego, określenia celów projektu, działań projektowych i przewidywanych efektów projektu. Prowadzimy szkolenia w zakresie pisania wniosków i oferujemy potencjalnym Wnioskodawcom indywidualne konsultacje.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm