Współpraca Międzynarodowa

Harmonia


Konkurs HARMONIA

Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

a) w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

b) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

c) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

d) przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych które obejmują badania podstawowe.