Współpraca Międzynarodowa

EURAXESS


Wspieramy mobilność i rozwój kariery naukowców

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie.

Projekt realizowany przez sieć EURAXESS ma na celu wspieranie kariery młodych naukowcówpoprzez m.in. zorganizowanie ogólnopolskich dni kariery i mobilności dla początkujących badaczy, które odbyły się w październiku br. Przygotowano również różne materiały wspomagające rozwój zawodowy naukowców. Znaleźć je można na www.projektnaukowiec.pl

W ramach projektu przygotowano również badanie ankietowe dotyczące rozwoju kariery polskich badaczy. Jego wyniki zostaną przekazane Komisji Europejskiej, MNiSW i innym zainteresowanym organizacjom.