Współpraca Międzynarodowa

Sieci współpracy


EUROLEAGUE FOR LIFE SCIENCES (ELLS)

Euroliga to sieć wiodących uczelni współpracujących ze sobą w dziedzinie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, medycyny weterynaryjnej, nauk o żywności oraz nauk o środowisku.

http://www.euroleague-study.org/

Wspólne programy magisterskie

Członkowie ELLS:

  • BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  • SCIENCE - University of Copenhagen, Faculty of Science
  • SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
  • UHOH - University of Hohenheim
  • WUR - Wageningen University and Research Centre
  • CULS - Czech University of Life Sciences Prague
  • WULS-SGGW - Warsaw University of Life Science

Partnerzy:

  • LU - Lincoln University, New Zealand
  • CAU - China Agricultural University, Beijing
  • HUIJ- Hebrew University of Jerusalem

Jesli chcesz dowiedzieć sie więcej na temat ELLS prosimy o kontakt:

Anna Zakrzewska

anna_zakrzewska@sggw.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej, budynek 8, pokój 20

pon-czw 10-12 i 13-15

ASSOCIATION FOR EUROPEAN LIFE SCIENCE UNIVERSITIES (ICA)

Organizacja powstała w 1988 r. jako zrzeszenie wydziałów rolniczych europejskich uczelni. Obecnie zrzesza instytucje z całej Europy. Aktualnie w jej skład wchodzi 61 uczelni wyższych (grudzień 2011). Misją sieci ICA jest stymulacja i wspieranie instytucji członkowskich w rozwoju europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego poprzez rozwój działań i zaangażowanie globalne oraz reprezentowanie generalnych interesów swoich członków na poziomie europejskim.

http://www.ica-europe.info/

ICA REGIONAL NETWORK FOR CENTRAL AND SOUTH EASTERN EUROPE (CASEE)

CASEE to sieć 30 uniwersytetów przyrodniczych w Europie Środkowej i Południowo – Wschodniej. Celem sieci jest wzmocnienie badań, edukacji i rozwoju uczelni wyższych w regionie oraz opracowywanie wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych i innych (np. wspólnych programów nauczania, wspólnej oferty edukacyjnej, rozwój strukturalny, rozwój zasobów ludzkich,itp.)

http://www.ica-ls.com

 

VISEGRAD UNIVERSITY ASSOCIATION (VUA)

Stowarzyszenie Uniwersytetów Grupy Wyszegradzkiej powstało w 2011 r. i ma na celu wspieranie i wzmacnianie współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy uniwersytetami Grupy Wyszegradzkiej (V4) oraz instytucjami partnerskimi stowarzyszonymi w organizacji. Organizacja zrzesza 28 instytucji z 13 państw (Słowacja, Polska, Czechy, Węgry, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Włochy, Niemcy, Słowenia, Austria, Chorwacja).

http://vua.uniag.sk/

Artykuł o VUA w Agricoli nr 81 z grudnia 2011 roku

 

EUROPEAN NETWORK OF INTERNATIONAL RELATIONS OFFICERS (IROICA)

ROICA jest organizacją non-profit, która powstała w 1997 roku, która zrzesza pracowników biur współpracy międzynarodowej uczelni rolniczych i przyrodniczych (life sciences). Głównymi celami IROICI jest wspomaganie pracy biur współpracy międzynarodowej.

http://www.ica-europe.info

 

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES (IAU)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (IAU) jest opartym na działalności UNESCO stowarzyszenie instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. Obecnie skupia instytucje i organizacje z około 150 krajów.

http://www.iau-aiu.net/

 

 

 

BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME (BUP)

Regionalna sieć uczelni wyższych, powstała w 1991 r. w Uppsali, zrzeszająca ok. 225 instytucji szkolnictwa wyższego z 14 krajów w obszarze Morza Bałtyckiego.  Sieć jest koordynowana przez Uniwersytet w Uppsali i koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego.

http://www.balticuniv.uu.se/

 

 

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) jest siecią skupiającą wyższe uczelnie z Europy. Obecnie zrzesza ponad 850 członków z 46 krajów. Głównym zadaniem organizacji jest ujednolicenie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego.

www.eua.be

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION (EAIE)

EAIE to międzynarodowe organizacja non-profit zrzeszająca kilka tysięcy pracowników uczelni i innych instytucji działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Jej głównym celem jest stymulowanie i ułatwianie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Europie i na całym świecie oraz spełnienia zawodowych potrzeb osób działających w domenie edukacji międzynarodowej.

http://www.eaie.nl/

 

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)

ESN jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło “Students helping Students” jest mottem tej organizacji.

http://www.esn.org/