Współpraca Międzynarodowa

Biuro Projektów Międzynarodowych


Biuro Projektów Międzynarodowych podlega merytorycznie Prorektotorowi ds. Nauki.

Do zakresu działania Biura należą zagadnienia związane z Programami Ramowymi Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi programami badawczymi, m.in.:

 • Wsparcie zespołów badawczych w celu zwiększenia liczby międzynarodowych projektów badawczych poprzez:
  • bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
  • poszukiwanie partnerów do projektów
  • konsultacje w zakresie składanie aplikacji – pomoc przy tworzeniu budżetu i spełnienia zasad formalnych
  • konsultacje w zakresie realizacji projektów – pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich  i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji projektów
 • Prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW

 

Skład BPM: