Współpraca Międzynarodowa

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych


Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych podlega merytorycznie Prorektotorowi ds. Współpracy Międzynarodowej.

Do zakresu działania Biura należą zagadnienia dotyczące Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych, w tym m.in.:

 • Wsparcie zespołów badawczych w celu zwiększenia liczby międzynarodowych projektów badawczych poprzez:
  • bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
  • poszukiwanie partnerów do projektów
  • konsultacje w zakresie składanie aplikacji – pomoc przy tworzeniu budżetu i spełnienia zasad formalnych
  • konsultacje w zakresie realizacji projektów – pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich  i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji projektów
 • Prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW

 

Skład Sekcja MPB:
 • Agnieszka Wojciechowska De Cokere – Kierownik Sekcji; tel 22 59 318 45, e-mail: agnieszka_wojciechowska@sggw.pl
 • Małgorzata Ciborowska, specjalista; tel 22 59 310-50, e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl
 • Agata August (urlop)
 • Maciej Posłuszny, specjalista; tel. 22 59 318 41; e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl
 • Luiza Czekala, starszy referent, tel. 22 59 310 41; e-mail: luiza_czekala@sggw.pl
 • Edyta Seliga, samodzielny referent, tel. 22 59 318-40; e-mail: edyta_seliga@sggw.pl