Współpraca Międzynarodowa

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych


Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych podlega merytorycznie Prorektotorowi ds. Współpracy Międzynarodowej.

Do zakresu działania Biura należą zagadnienia związane z Programami Ramowymi Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi programami badawczymi, m.in.:

 • Wsparcie zespołów badawczych w celu zwiększenia liczby międzynarodowych projektów badawczych poprzez:
  • bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
  • poszukiwanie partnerów do projektów
  • konsultacje w zakresie składanie aplikacji – pomoc przy tworzeniu budżetu i spełnienia zasad formalnych
  • konsultacje w zakresie realizacji projektów – pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich  i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji projektów
 • Prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW

 

Skład Sekcja MPB:
 • Agnieszka Wojciechowska De Cokere – kierownik sekcji; tel 22 59 318 45, e-mail: agnieszka_wojciechowska@sggw.edu.pl
 • Małgorzata Ciborowska, specjalista; tel 22 59 310-50, e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.edu.pl
 • Maciej Posłuszny, specjalista; tel. 22 59 318 41; e-mail: maciej_posluszny@sggw.edu.pl
 • Luiza Czekala, samodzielny referent, tel. 22 59 310 41; e-mail: luiza_czekala@sggw.edu.pl
 • Edyta Seliga, samodzielny referent, tel. 22 59 318 40; e-mail: edyta_seliga@sggw.edu.pl
 • Agata August (urlop)