Współpraca Międzynarodowa

Biuro Współpracy Międzynarodowej


BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa

budynek 8, stary kampus (MAPA KAMPUSU)

 

Prof. dr hab. Michał Zasada

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

prorektor_int@sggw.pl

tel: +48 22 59 324 00

 

mgr inż. Katarzyna Specjalska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

katarzyna_specjalska@sggw.pl

tel: +48 22 59 313 13

 


 

Ewelina Belkiewicz

Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

ewelina_belkiewicz@sggw.pl

tel: 22 59 310 45

 

Małgorzata Szczęsna

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

malgorzata_szczesna@sggw.pl

tel. 22 59 310 46

 

Joanna Żach

Koordynator uczelniany w programie ERASMUS+, (kraje programu), mobilność nauczycieli, umowy bilateralne

POWER - Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

CEEPUS nauczyciele

joanna zach@sggw.pl

tel: 22 59 310 51

 

Alicja Skora

Program Erasmus+, CEEPUS studenci wyjeżdżający: studia, praktyki

alicja_skora@sggw.pl

erasmus@sggw.pl

tel: 22 59 310 49

 

Anna Jasiuk - (czasowo nieobecna)

 

Małgorzata Kotlicka

Program Erasmus+, CEEPUS  studenci przyjeżdżający: studia, praktyki

incoming@sggw.pl

tel: 22 59 310 52

 

Justyna Młynarska

Delegacje

justyna_mlynarska@sggw.pl

tel: 22 59 310 43

 

Dominika Zaremba

Delegacje

dominika_zaremba@sggw.pl

tel: 22 59 310 44

 

Joanna Lubecka

Program Visiting Professor

Goście z zagranicy

joanna_lubecka@sggw.pl

tel: 22 59 310 76