FIT – Forest Information Technology /Technologie Informacyjne w Leśnictwie/ 

Wydzial Leśny

Anglojęzyczne studia magisterskie na kierunku “leśnictwo” w specjalności “Technologie Informacyjne w Leśnictwie”, organizowane wspólnie przez Wydziały Leśne SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde

“FIT” (Forest Information Technology – Technologie Informacyjne w Leśnictwie) to dwuletnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku “leśnictwo”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Leśnego SGGW i Wydziału Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy), prowadzonym na podstawie porozumienia podpisanego 15 czerwca 2005 roku podczas obchodów 175-lecia nauki i edukacji leśnej w Eberswalde. Program ten otwarty jest dla wszystkich:

 • posiadających stopień licencjata lub inżyniera leśnictwa lub dziedzin pokrewnych (gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, geografia, itp.)
 • dokumentujących się znajomością języka angielskiego
 • pragnących poznać wykorzystanie nowoczesnych technologii do rozwiązywania zagadnień związanych z leśnictwem i szeroko pojętym środowiskiem naturalnym

Studia trwają dwa lata (4 semestry), z czego pierwszy semestr odbywa się w Eberswalde, drugi w Warszawie, zaś następne lata studenci spędzają w miejscu, które wybiorą do pisania swojej pracy magisterskiej. Część zajęć realizowanych jest zdalnie (e-learning).

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Po pomyślnym ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej absolwenci uzyskają dyplomy magisterskie obydwóch Wydziałów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www studiów, wywieszone są w na Ursynowie w Warszawie w gablotach prezentujących oferty studiów zagranicznych, przekazane zostały na Wydziały Leśne w Krakowie i Poznaniu oraz na pokrewne leśnictwu wydziały wszystkich szkół wyższych w Polsce. Wszelkich wyjaśnień udzielają również:

 • Christoph Nowicki (email: cnowicki at fh-eberswalde.de; tel. (+49 3334) 65-450)
 • Michał Zasada (email: Michal.Zasada at wl.sggw.waw.pl; tel. (+48 22) 593-8086)

Eureca

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Dwuletnie studia magisterskie w zakresie Nauk Konsumenckich w Niemczech, Danii, Holandii i w Polsce. Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu oraz spędzenia jednego semestru studiów na uczelni partnerskiej za granicą. Dla najlepszych studentów przywidziano atrakcyjne stypendia wyjazdowe.

Studia rozpoczynają się w Niemczech, Danii oraz Holandii we wrześniu/ październiku 2009 r., w Polsce – w październiku 2010 r.
Językiem wykładowym studiów jest język angielski.

Wymagania dla kandydatów:

 • licencjat lub stopień inżyniera z zakresu ekonomii/ socjologii/ zarządzania lub nauk konsumenckich (rekrutacja na podstawie uzyskanych punktów ECTS)
 • dobra znajomość języka angielskiego (TOEFL).

Szczegółowe informacje na stronie: www.eureca-online.eu

Kontakt w SGGW:

· dr inż. Joanna Kaczorowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, bud. 32, p.1123
Tel. +48 22 59 37 137

· mgr Ganna Levytska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, bud. 32, p.93
E-mail: pl@eureca-online.eu

 

http://eureca.online.sggw.pl/

 

Program MEO

 

M.Sc. in ECONOMICS and ORGANIZATION of ENTERPRISES

►SPECIALIZATION – ECONOMICS AND ORGANIZATION OF ENTERPRISES ►MAJOR – ECONOMICS

►FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – SGGW

OVERVIEW OF MEO PROGRAM http://www.wne.sggw.pl/studia/program-meo/

Commercial program taught in English targeted at students

from Poland and  other countries

Designed for those with questioning mind, good intellect

and strong analytical skills

Aim of MEO Program

 • to provide students with broad academic knowledge and develop professional skills
 • to prepare future successful professionals for career in corporate organizations as well as to run own business in dynamic global environment
 • to integrate students into the mainstream of the profession by using English as the language of business, politics and contemporary affairs

Educational outcomes

Obtained degree – Master of Science in Economics

Graduates are expected to have capacity for:

 • analyzing business and economic problems
 • devising new strategies and solutions for research, business and government

Graduates are expected to find job in:

 • central or local administration
 • institutions dealing with rural policy of EU
 • boards of companies operating in sector of food economics
 • analysis departments
 • investment funds
 •  scientific and research institutions  

General Requirements

Applicants must possess all of the following qualifications in order to be eligible:

 • completed the first degree of studies (results from the first degree studies are considered);
 • Bachelor in: Economy, Economics, Management, Finance and Accounting, Logistics or related disciplines;
 • confirmed sufficient level of English language appropriate to take active part in courses (Certificates e.g. TOEFL, TOEIC, Cambridge First Certificate etc.)
 • confirmed physical and mental health
 • ensured appropriate foundlings to pay registration fee, tuition fee and living expenses for two-year program.

Applicants should note the following conditions affecting review and selection of candidates:

 • applicants will be considered without regard to race, religion, sex, age, and/or physical disabilities.
 • applicants should demonstrate the cross-cultural sensitivity and flexibility in order to adjust successfully to life in Poland.

ENROLMENT

DEADLINEJuly 31st each academic year

Registration Fee – 200 Euro (non refundable) how to pay

(Proof of payment must be sent along with requited documents otherwise application will not be considered)

Tuition fee4.400 Euro for full two-year study program (2.200 Euro – annual fee)

 

Program 4V

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

Do your Economy master studies in English and at 4 universities

Building on the long-term intensive and fruitful cooperation four faculties of leading universities from Poland, Slovak Republic, Czech Republic and Hungary signed the consortium agreement on Joint Master Studies “4V Program”.
The consortium partners are:
- Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland,
www.wne.sggw.pl
- Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic, http://www.fem.uniag.sk
- Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic, http://www.pef.czu.cz
- Faculty of Economics and Social Sciences, Szent István University in Gödöllő, Hungary, www.gtk.szie.hu

The mission of 4V Program is to establish a joint master’s degree program enabling students of each participating university to obtain degree of the partner universities in addition to the masters degree of the home university.

Each year only 5 students from all enrolled to the master study at the partner university will be selected to joint 4V Program. Thus each year there will be an elite group of 20 students that will start joint master education in English. This group of students will spend each of four semesters of their master study at another university fulfilling study program of home university. Additionally, upon fulfillment of curriculum of another program from partner universities, the students will get the opportunity to obtain second master diploma.
4V Program is designed especially for those students with a questioning mind, good intellect and strong analytical skills. Graduates are expected to be able to link scientific skills with economic problems to analyze economic issues and devise new strategies and policies for research, business or governments. The use of English as the language of business, politics and contemporary affairs will integrate students into the mainstream of the profession. The advantages they get thanks to study in English at four leading universities in four Central European countries will give them a chance for both life’s adventure high place in all professional directions they choose.

The 4V Program is free of charge for students. They are expected to cover only living expanses while staying abroad.

In Poland to 4V Program are welcome students whom were accepted for master studies in Economy at the Faculty of Economic Sciences of Warsaw University of Life Sciences.

Download info flier: pdf