PRAKTYKI STUDENCKIE - OGÓLNE ZASADY

SGGW corocznie oferuje zagraniczną praktykę studencką w następujących krajach:

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

Praktyka zagraniczna ma charakter rolniczy, ogrodniczy lub zootechniczny. Praca i wynagrodzenie jest zróżnicowane w zależności od kraju i miejsca odbywania praktyki oraz od rodzaju produkcji prowadzonej w danym gospodarstwie. Praktyka może trwać od dwóch miesięcy do roku.

SGGW oferuje zagraniczne praktyki studenckie w Norwegii oraz USA:

 • praktyki studenckie przeznaczone są dla studentów SGGW I i II stopnia oraz uczestników studiów doktoranckich, w wieku 18-29 lat;
 • na praktykę student może wyjechać najwyżej 2 razy w ciągu całego okresu studiów; w sytuacji gdy nie będzie innych chętnych na praktykę dopuszczalny będzie trzeci wyjazd;
 • zgodnie z rekomendacją Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania Dziekan może nie wyrazić studentowi zgody na wyjazd w przypadku:
 1. niezaliczenia co najmniej pierwszego roku studiów I stopnia;
 2. niezaliczenia co najmniej pierwszego semestru studiów II stopnia;
 3. w przypadku studentów ostatniego semestru – niezaliczenia ostatniego semestru studiów i niezłożenia pracy dyplomowej;

FORMALNOŚCI WYJAZDOWE

Przed wyjazdem należy pobrać z BWM (bud. 8, pok. 14), a następnie złożyć wypełnione następujące dokumenty:

1. podanie ze zgodą dziekana wydziału na wyjazd z określonym terminem praktyk, podpisem i pieczęcią dziekana;

2. aplikację w języku angielskim oraz zdjęcie;

3. certyfikat z podpisem i pieczęcią dziekana zaświadczający, że dana osoba jest w okresie odbywania praktyk studentem SGGW;

4. kserokopię legitymacji studenckiej ważnej podczas odbywania praktyk;

5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy;

6. certyfikat (FC, TOEFL, TOEIC, IELTS) lub zaświadczenie o znajomości języka obcego potwierdzone przez lektora z Centrum Języków Obcych SGGW (poziom B2 lub wyższy);

7. oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

8. podpisany regulamin praktyk studenckich.

Studenci zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia na czas praktyki (Karta Euro 26 lub ISIC lub inne) lub/oraz wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia praktyki. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie wiąże się ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na praktykę.

OPŁATY

Przed wyjazdem na praktykę należy dokonać następującej opłaty:

 • jeśli praktyka organizowana jest za pośrednictwem Atlantis, Norwegia – opłata na rzecz firmy Atlantis, faktura płatna przelewem na konto (wysokość opłaty zależy od długości praktyk: od 295 euro (1-5 m-cy praktyk) do 445 euro (6-12 m-cy praktyk)
 

NORWEGIA

Praktyki organizowane są za pośrednictwem norweskich biur. Studenci wyjeżdżają do gospodarstw położonych w różnych rejonach Norwegii, na okres od 3 miesięcy do 1 roku, w grupach kilkuosobowych (od 2 do 10 osób) lub indywidualnie.

Praca i wynagrodzenie:

Charakter pracy zależy od rodzaju produkcji prowadzonej w danym gospodarstwie:

 • produkcja ogrodnicza
 • produkcja roślin ozdobnych pod szkłem
 • produkcja polowa i szklarniowa warzyw
 • szkółkarstwo ozdobne
 • produkcja zwierzęca
 • bydło
 • owce
 • trzoda chlewna
 • pielęgnacja terenów leśnych
 • zalesianie
 • czyszczenie lasu

- Wynagrodzenie wynosi min. 93,14 NOK/h plus dodatek wakacyjny 10,2%;

- Z dniem 01.01.2011 pobierany jest podatek dochodowym od wynagrodzenia za praktyki w Norwegii; więcej informacji na stronie www.taxnorway.no;

- Zagwarantowana jest średnia ilość godzin liczona z całego pobytu, nie mniejsza niż 37,5 tygodniowo, ilość w poszczególnych tygodniach może znacząco się różnić. W szczytowym okresie (jak: zbiór roślin, wykonywanie nasadzeń) praca może trwać ponad 10 godzin dziennie 7 dni w tygodniu;

- Praktykanci otrzymują 40% dodatek za skumulowane nadgodziny;

- Niektóre prace są liczone według stawek akordowych;

- W Norwegii  podatek może wahać się między 28-36% wynagrodzenia. Wszyscy studenci pracujący w Norwegii są ubezpieczeni. Dobrze jest jednak wykupić dodatkowe  ubezpieczenie np.:   ISIC lub euro 26;

Terminy praktyk:

Praktyki odbywają się głównie w miesiącach jesienno-zimowych, tj. od września do stcznia. Sporadycznie zdarzają się wyjazdy w pozostałych miesiącach.

Zakwaterowanie, wyżywienie i podróż:

Praktykanci mieszkają najczęściej w pokojach 2-4 osobowych i mają do dyspozycji: kuchnię, łazienkę, sypialnie i pokój dzienny. Warunki mieszkaniowe są na ogół bardzo dobre. Gospodarz ma prawo do pobrania opłaty za mieszkanie w wysokości do 1000 NOK miesięcznie od osoby. Uczestnicy praktyk organizują wyżywienie we własnym zakresie. W przypadku praktyk rocznych istnieje możliwość żywienia się z rodziną gospodarza, po uprzednim porozumieniu się z farmerem i określeniu stawki. Podróż organizowana jest samodzielnie przez studentów, którzy również informują gospodarza o dacie i godzinie przyjazdu na farmę.

Wymagania:

 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobre wyniki w nauce,
 • doświadczenie w pracy na farmie w zaproponowanej w ofercie dziedzinie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac fizycznych.

Opłaty:

 • opłata na rzecz partnera zagranicznego w wysokości 295 euro (długość praktyk od 1 do 5 miesięcy) lub 445 euro (długość praktyk od 6 do 12 miesięcy)
 • opłata za bilety
 
KONTAKT:
Alicja Skora
Biuro Współpracy Międzynarodowej, bud. 8, pok.14
tel: 22 59 310 49
e-mail: alicja_skora@sggw.pl
 

STANY ZJEDNOCZONE

Praktyki organizowane są we współpracy z The Ohio State University.

Charakter pracy:

 • produkcja szklarniowa: rośliny ozdobne, warzywa, kwiaty itp.
 • centra ogrodnicze
 • ogrody botaniczne
 • pola golfowe
 • kwiaciarnie
 • nasiennictwo
 • farmy
 • zwierzęta
 • inne: pojedyncze miejsca dla osób, które wiedzą czego chcą np.: przetwórstwo żywności, laboratoria, uprawa winorośli i wina, szkółkarstwo, itd.

Wynagrodzenie: zarobki średnio $8-$9 / h

Zakwaterowanie: darmowe lub za niewielką opłatą

Czas trwania programu:

Praktyka jest minimum 6-miesięczna, a maksymalnie 12-miesięczna.

Wymagania:

 • studenci studiów dziennych po ukończonym I roku;
 • absolwenci do 29 roku życia;
 • bez zaległości w nauce;
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Schemat uczestnictwa:

 1. wstępna ocena kandydata na podstawie CV (+ list motywacyjny) po angielsku,
 2. szukanie miejsca (1-3 miesiące),
 3. przesłanie dokumentów o miejscu, warunkach i przebiegu praktyki,
 4. uiszczenie opłat,
 5. wizyta u konsula w celu otrzymania wizy J-1,
 6. zakup biletu lotniczego do Columbus w stanie Ohio,
 7. program orientacyjny (2 dni) na terenie kampusu The Ohio State University,
 8. wyjazd na miejsce praktyki.

Opłaty:

 • 450$  – opłata aplikacyjna na rzecz OHIO Program
 • 180$ opłata SEVIS (Homeland Security fee)
 • 160$ opłata wizyty w konsulacie Ambasady USA
 • 700-1400$ przelot w obie strony + koszt przelotów wewnątrz USA
 • ubezpieczenie – oplata na miejscu z góry za połowę czasu pobytu – 80$ za miesiąc
 • wyżywienie, utrzymanie, w niektórych firmach koszty zamieszkania

Wymagane dokumenty:

 • życiorys w języku angielskim
 • internetowa aplikacja programu OHIO (dostęp po rejestracji w Biurze Współpracy Międzynarodowej)
 • zaświadczenie lekarskie

Dokumenty dla ambasady USA:

 • paszport
 • ważny certyfikat z uczelni
 • wypełniony elektronicznie formularz DS-160
 • plan praktyki DS7002 przygotowany przez Ohio Program
 • dokument DS-2019
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty na SEVIS

Nietypowe pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio do biura OHIO do Pana

Grzegorza Łęckiego: lecki.1@osu.edu

www.ohioprogram.org

KONTAKT W SGGW:
Alicja Skora
Biuro Współpracy Międzynarodowej, bud. 8, pok.14
tel: 22 59 310 49
e-mail: alicja_skora@sggw.pl