Współpraca Międzynarodowa

Informacje dla studentów


INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Studenci SGGW moga skorzystać z oferty wyjazdów na studia w programach europejskich, wyjazdów na praktyki i staże zawodowe oraz mają możliwość wzięcia udziału w studiach magisterskich w języku angielskim w SGGW:

Studia za granicą

Programy ERASMUS, ERASMUS MUNDUS ACTION 2 oraz CEEPUS

Studia w języku angielskim w SGGW

Kursy magisterskie w języku angielskim

Praktyki i staże zagraniczne

Praktyki zawodowe w Norwegii, Holandii i USA

Staże zawodowe w ramach programu Erasmus

Szkoły letnie