Współpraca Międzynarodowa

Własny Fundusz Stypendialny


2019

NABÓR WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - DEADLINE 5 LIPCA 2019

Zasady przyznawania środków finansowych w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW dla doktorantów i młodych naukowców wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań naukowych w roku akademickim 2019/2020.

WnioskI należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 17, w godz. 9-15) do 5 lipca 2019 r.

Ogłoszenie wyników: połowa września 2019 r.

 

Kontakt: katarzyna_specjalska@sggw.pl, 31313

 

Rozliczenie:

- potwierdzenie pobytu = zaświadczenie przygotowane przez stronę zapraszającą, zawierające okres stażu oraz krótki opis jego przebiegu,

W przypadku publikowania artykułów powstałych podczas stażu konieczne jest zamieszczenie w nich afiliacji SGGW oraz oświadczenia (acknowledgements), że zostały one częściowo sfinansowane ze środków Własnego Fundusz Stypendialnego SGGW w Warszawie.

Załącznik do decyzji:

Potwierdzenie pobytu oraz zobowiązanie

 

Opodatkowanie:

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego w edycji 2019/20 nie będą zwolnione z podatku.

 

Wyjazd:

Beneficjenci WFS zobowiązani są do złożenia wniosku wyjazdowego. Szczegółowe informacje

 

2018

NABÓR WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/19, termin składania wniosków: 19.06-31.08.2018

Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialnego 2018

Na podstawie Uchwały nr 53-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie własnego funduszu stypendialnego SGGW (z uwzględnieniem Uchwały nr 64-2010/2011) informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów, wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Pracownicy i doktoranci proszeni są o składanie wniosków w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8, p 17.

Wnioski należy składać do 31 sieprnia 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 października 2018 r.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje JM Rektor SGGW.

Kontakt: Katarzyna Specjalska, tel: 313 13, katarzyna_kowalska@sggw.pl

Załącznik do decyzji:

Potwierdzenie pobytu oraz zobowiązanie