Współpraca Międzynarodowa

Wyjazdy


WYJAZDY

Prowadzenie zajęc dydaktycznych i staże dla administracji ERASMUS+

Mobilność naukowców EURAXESS

Własny Fundusz Stypendialny

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK WYJAZDOWY

UMOWA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SGGW W ZAKRESIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH zawarta dnia 2019-07-10

Wyjazdy zagraniczne:

Minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy złożyć WNIOSEK WYJZADOWY (2 oryginały podpisane przez wnioskodawcę, Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału wydrukowane dwustronnie) do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19) i dołączyć zaproszenie lub uzasadnienie wyjazdu.

Bilety (lotnicze, kolejowe, autobusowe) związane z podróżą należy kupić za pośrednictwem biura podróży TravelBank.

W innym przypadku bilety takie nie mogą być rozliczane przez Biuro.

Po powrocie z delegacji należy rozliczyć się w Biurze w przeciągu maksymalnie 2 tygodni.