Współpraca Międzynarodowa

Informacje dla pracowników

27
listopada
2013

Rejestracja ekspertów do programu Horyzont 2020 została otwarta!

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7. Programu Ramowego, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020.

Więcej informacji i rejestracja: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113