WYJAZDY – REGULACJE WEWNĘTRZNE

Wyjazy służbowe krajowe i zagraniczne są regulowane poniższymi zarządzeniami.

  • Zarządzeniem Nr 4/2007 Rektora SGGW z dnia 01 lutego 2007r.w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Zarządzeniem Nr 6/2009 Rektora SGGW z dnia 09 kwietnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W zarządzeniach oprócz regulacji znajdują się niezbędne do przeprowadzenia formalności wyjazdowych formularze.

DO POBRANIA:

WNIOSEK/SKIEROWANIE dla pracowników i doktorantów SGGW Załącznik Nr 2

WNIOSEK/SKIEROWANIE dla osób innych niż pracownicy i doktoranci SGGW Załącznik nr 3

Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie w dwóch egzemplarzach i zawierać podpisy Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału.

UMOWA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SGGW W ZAKRESIE PODRÓŻY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ZAWARTA DNIA 10.07.2019