PRZYJAZDY W RAMACH PROGRAMÓW

PRZYJAZDY WYKŁADOWCÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW uczelni zagranicznych w ramach programów europejskich

Każdą osobę, niezależnie od programu, w ramach którego wizytuje naszą uczelnię i okresu pobytu, należy zgłosić w Biurze Współpracy Międzynarodowej według odpowiedniego załącznika znajdującego się w Zarządzeniu 6/2009 Rektora SGGW w celu uwzględnienia danej wizyty w sprawozdaniach współpracy międzynarodowej.

ERASMUS

Wykładowcy przyjeżdżający w ramach programu Erasmus przed przyjazdem powinni ustalić z wydziałem przyjmującym SGGW program wykładów. Program powinien być zatwierdzony przez obie strony na podstawie dokumentu Teaching Programme. TP jest zatwierdzany przez wydział przyjmujący. Może być, jeśli wymaga tego uczelnia macierzysta wykładowcy zatwierdzony, przez instytucjonalnego koordynatora w Centrum Programów Europejskich.

Pobyt wykładowcy również powinien być potwierdzony dokumentem Confirmation of Stay, który podpisuje opiekun z wydziału / dziekan lub może zostać przedłożony do Centrum Programów Europejskich, o ile wcześniej przyjazd tej osoby był zgłoszony do CPE w postaci teaching Programme.

Teaching Programme

Confirmation of Stay

Zakwaterowanie wykładowcy odbywa się na własną rękę lub z pomocą wydziału. Wykładowca posiada środki w postaci grantu Erasmusa na pobyt w naszej uczelni. Warunkiem rozliczenia się wykładowcy na własnej uczelni jest przedstawienie wyżej wymienionych, podpisanych dokumentów.