Współpraca Międzynarodowa

Informacje dla pracowników


Dodatkowy konkurs w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informacje, iż w związku z decyzją norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o realokacji środków w ramach Mechanizmu Norweskiego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie, w II połowie września 2013 r., konkursu na polsko-norweskie projekty w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS; Carbon Capture and Storage).

Przewidywany budżet konkursu wynosi 10 mln euro.

Konsorcjum projektowe składające wniosek musi składać się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie organizacje badawcze.

Szczegółowe informacje na temat procedury aplikowania w konkursie oraz oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum w dniu ogłoszenia konkursu.

Link do informacji na stronach NCBiR jest dostępny TUTAJ.