Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

03
grudnia
2019

Zmiana procedury ubiegania się o Wizy Chińskie od 15 grudnia 2019 r.

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o zmianach w przepisach dla osób ubiegających się o wizę chińską.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami chińskich władz, Ambasada Chin w Polsce powierzyła Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie pobranie odcisków palców wszystkich wnioskodawców, w tym obywateli polskich, którzy ubiegają się o wizy chińskie, począwszy od 15 grudnia 2019 roku.

Wnioskodawcy, zwolnieni z pobierania odcisków palców:

1. Osoby poniżej 14 roku życia lub te które ukończyły 70 lat.

2. Wnioskodawcy posiadający paszporty dyplomatyczne lub kwalifikujący się do otrzymania chińskich wiz dyplomatycznych i specjalnych.

3. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o wydanie wizy chińskiej i zostały od nich pobrane odciski palców w tej samej chińskiej ambasadzie lub konsulacie (lub chińskim centrum obsługi wniosków wizowych) na podstawie tego samego paszportu w ciągu 5 lat;

4. Osoby, u których brakuje dziesięciu palców lub od których nie można pobrać wszystkich odcisków palców.

Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o wizę muszą osobiście udać się do chińskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie, aby pobrać od nich odciski palców. Fałszowanie odcisków palców lub podszywanie się pod inne osoby będzie skutkowało odmową wjazdu do Chin, a wszelkie konsekwencje z tego wynikające poniesie wnioskodawca.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.visaforchina.org