Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

07
stycznia
2021

Zgłaszanie artykułów do "Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development”

BWM informuje o możliwości zgłaszania artykułów do "Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development”.

"Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development” prowadzi nabór na artykuły (max. 10 stron) poświęcone problematyce krajów wyszehradzkich i regionów współpracujących w tematyce zrównoważonego rozwoju i biogospodarki, w tym przede wszystkim:

  • Integrated Bioeconomy at global, European, regional and local levels
  • Sustainable management of natural resources and sustainable agri-food production 
  • Sustainability, traceability and food security in the supply chains
  • Global sustainable development and its challenges
  • Climate change mitigation, land degradation and biodiversity 
  • Green economy agenda and institutional framework
  • Renewable resources of energy
  • Rural, agricultural and forestry development
  • Entrepreneurship, international trade and innovations

Termin nadsyłania artykułów upływa 28 lutego 2021 r. na adres: dominika.ceryova@uniag.sk