Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

15
września
2020

WYMIANA STUDENTÓW - w ramach umów bilateralnych SGGW

BWM zaprasza studentów SGGW do aplikowania na wymianę w ramach umów bilateralnych SGGW.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie współpracuje z zagranicznymi uczelniami wyższymi na podstawie umów bilateralnych. W zależności od porozumienia studenci mają możliwość udziału w semestralnej/rocznej wymianie akademickiej.

Nabór wewnętrzny SGGW trwa do 30 września 2020 - Biuro Współpracy Międzynarodowej, budynek 8, pokój 18/20.

Lista nominowanych studentów zostanie przekazana do uczelni partnerkich zgodnie z ich kalendarzem naboru.

Ostateczna decyzja o akceptacji podejmowana jest przez uczelnię partnerską.

Oferta - SEMESTR LETNI 2020/2021:

Kraj Uczelnia Wymiana
Tajwan National Cheng Kung University

2 studentów / semestr 

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

Tajwan National Chung Hsing University

1 student / semestr 

oferta: stypendium (250 USD/mc), zakwaterowanie, dofinansowanie podróży (do 400USD)1

Japonia Shibaura Institute of Technology

1 semestr / 2 semestry

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

UWAGA: registration fee JPY30,000 

Korea Płd. Pusan National University

2 studentów / semestr 

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

Dokumenty 

w języku angielskim

potwierdzenie statusu studenta SGGW

wykaz ocen (ToR) + średnia za ostatni rok studiów

wykaz przedmiotów do zrealizowania (Learning Agreement)2

certyfikat językowy

GDPR deklaracja

dodatkowo, poza wymieniownymi powyżej, student przygotowuje dokumenty specyficzne dla naboru wybranej uczelni zagranicznej:

NCKU

NCHU

SIT

PNU

KONTAKT ewelina_belkiewicz@sggw.edu.pl  malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl

1 Możliwość ubiegania się o dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD na podstawie pisemnego podania do Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej, pozytywnie zaopiniowanego przez Dziekana Wydziału

2 Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki na etapie naboru.