Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

01
października
2019

WYMIANA STUDENTÓW - w ramach umów bilateralnych SGGW

BWM zaprasza do aplikowania na wymianę w ramach umów bilateralnych SGGW.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspólpracuje z zagranicznymi uczelniami wyższymi na podstawie umów bilateralnych. W zależności od porozumienia studenci mają możliwość udziału w semestralnej/rocznej wymianie akademickiej.

Nabór wewnętrzny SGGW trwa do 11 października 2019 - Biuro Współpracy Międzynarodowej, budynek 8, pokój 18/20. Lista nominowanych studentów zostanie przekazana do uczelni partnerkich zgodnie z ich kalendarzem naboru. Ostateczna decyzja o akceptacji podejmowana jest przez uczelnię partnerską.

Oferta - semestr letni 2019/2020:

Kraj Uczelnia Wymiana
Tajwan National Chung Hsing University

1 student / 1 semestr max. 5 miesięcy

oferta: stypendium (250 USD/mc), zakwaterowanie, dofinansowanie podróży (do 400USD)1

wymagania: NCHU

Tajwan National Cheng Kung University

3 studentów / 1 semestr max. 5 miesięcy

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

wymagania: NCKU

Meksyk The Universidad Autonoma de Ciudad Juárez

1 semestr / 1 rok

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

uwaga: wymagana znajomość języka hiszpańskiego

wymagania: UACJ

Japonia Shibaura Institute of Technology

1 semestr / 1 rok

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

wymagania: SIT

Korea południowa Pusan National University

2 studentów / 1 semestr

oferta: dofinansowanie podróży (do 400USD)1

wymagania: PNU

1 Możliwość ubiegania się o dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD na podstawie pisemnego podania do Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej, pozytywnie zaopiniowanego przez Dziekana Wydziału

UWAGA: Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki na etapie naboru.