Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

26
listopada
2019

SZKOLENIE w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych - II TURA

BWM uprzejmie informuje o drugiej turze szkoleń dla kadry akademickiej i administracyjnej Uczelni w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych.

I tura szkoleń – w 2-dniowych szkoleniach wzięło udział ok. 100 pracowników SGGW. 

II tura szkoleń dla kadry akademickiej i administracyjnej w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych będzie realizowana w I kwartale 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. naboru wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia finansowane są w ramach projektu TIME2GETREADY – program WELCOME TO POLAND ‘Podniesienie potencjału organizacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy’.

 

Program „Welcome to Poland” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.