Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

13
stycznia
2021

Szkolenie - pobyt studentów obcokrajowców w Polsce

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na szkolenie poświęcone prawnym aspektom pobytu studentów-obcokrajowców na terenie Polski

Szkolenie prowadzone przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, panią Patrycję Mickiewicz, przeznaczone jest dla pracowników SGGW zaangażowanych w obsługę studentów i stażystów zagranicznych i odbędzie się na platformie MS Teams 21 stycznia w godzinach 12-15.

  

W planie szkolenia przewidziane są zagadnienia dotyczące: 

  • formalności przed przyjazdem do Polski, 
  • legalizacji pobytu w Polsce, 
  • praw cudzoziemców podczas pandemii 

dotyczące zarówno studentów z krajów Unii Europejskiej jak i spoza niej, przyjeżdżających na studia pełne jak i wymienne oraz stażystów. 

  

Podczas szkolenia będą mogli zapoznać się Państwo z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z praktycznymi poradami dotyczącymi najczęściej pojawiających się problemów i błędów. Przewidziana jest również godzinna część przeznaczona na dyskusję i zadawanie pytań.

  

Zachęcamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres anna_zakrzewska@sggw.edu.pl do dnia 19.01.2021. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, jednostki oraz ewentualnych pytań do prowadzącej szkolenie.