Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

28
maja
2015

Szkoła letnia na Tajwanie Hi Taiwan - nabór do 1/06

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej zaprasza do wzięcia udziału w szkole letniej organizowanej na Tajwanie przez cztery uczelnie: National Sun Yat-sen University, National Cheng Kung University, National Chung Cheng University oraz National Chung Hsing University.

Szczegółowy opis każdej z uczelni oraz programu szkoły letniej jest dostępny TUTAJ

NCHU (NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY):

Tematyka szkoły letniej w NCHU: Food, Culture and Marketing.

Terminy:

- Sesja I: 15 lipiec - 28 lipiec, 2015

- Sesja II: 5 sierpień - 18 sierpień, 2015

DEADLINE:

Aplikacja online jest dostępna do 01/06/2015!

Opłaty:

1) Application fee (bezzwrotna): ok. 55$

2) Program fee: ok. 900/675$ (jedna sesja) lub 1500/1125$ (dwie sesje)

3) Zakwaterowanie: ok. 120$ (jedna sesja) lub 200$ (dwie sesje)

Zniżki:

1) zniżki dla uczelni National Sun Yat-sen University, National Cheng Kung University, National Chung Cheng University można sprawdzić TUTAJ;

2) w przypadku NCHU, będącym uczelnią partnerską SGGW 3 nominowanych studentów NIE będzie musiało opłacić Program Fee (Application Fee i Accomodation Fee studenci będą musieli pokryć we własnym zakresie); pozostali studenci SGGW (studenci, którzy nie zostali nominowani przez BWM) uzyskują zniżkę w wys. 25% Program Fee (konieczność wpisania "partner universities students");

Zgłoszenia od zainteresowanych studentów przyjmowane do BWM tylko do 14/05/2015

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) potwierdzenie statusu studenta SGGW

2) wykaz ocen

3) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego

4) list motywacyjny

Nominowani studenci będą wypełniać formularz aplikacyjny dopiero po uzyskaniu z BWM specjalnego kodu uprawniającego do zniżki!

ZAPRASZAMY

UWAGA:

Osoby zainteresowane udziałem w Szkołach Letnich mogą ubiegać się o dofinansowania na: wpisowe lub koszty pobytu lub koszty podróży. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie poparcia Dziekana Wydziału. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1000zł.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć podanie do Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marka S. Szyndla. Kontakt: katarzyna_kowalska@sggw.pl.