Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

26
lutego
2016

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO - NAUKOWCY

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendia naukowe

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

 

Wysokość i czas trwania stypendium (BGF)

Czas trwania: jeden miesiąc

Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1374 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

  • Koszty ubezpieczenia
  • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji

Wymagane dokumenty

Prosimy o pobranie formularza oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami. Formularz zawiera również listę dokumentów, które muszą być dołączone do dossier kandydata.

Form SSHN 2016-2017

Składanie dokumentów: Jeden egzemplarz podania należy przesłać na adres science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr najpóźniej do północy 16 maja 2016 roku.