Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

26
sierpnia
2018

Studiuj w Tajlandii - Program stypendialny

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do aplikowania o wymianę studencką w Tajlandii w roku 2019 w ramach programu DUO-Thailand Fellowship Programme 2019.

Wymiana studencka w Tajlandii:

Kandydaci

studenci I i II stopnia oraz doktoranci

aktywny status studenta

obywatelstwo jednego z krajów: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Slowacja, Slowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajacaria, Wielka Brytania

średnia ocen:

studenci I stopnia - 70% przedmiotów zaliczonych na ocenę 4

studenci II stopnia - 70% przedmiotów zaliczonych na ocenę 4.5

priorytetowe kierunki studiów: biotechnology, food science and technology, health science, information and communication technology, logistics, engineering, tourism, alternative energy, electronics, robotics

Liczba miejsc

1 miejsce / uczelnia partnerska

uczelnie partnerskie SGGW: Chiang Mai University, Kasetsart University, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

* nominacja do uczelni partnerskiej jest uzależniona od znalezienia kandydata z Tajlandii - w programie dopuszczalna jest wyłącznie wymiana pary studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi

Długość pobytu 1 semestr - 4 miesiące
Świadczenia stypendium 800 EUR / miesiąc (max. 4 miesiące)
Koszty ponoszone przez studenta

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

drobne opłaty lokalne

Termin aplikacji

31 sierpnia 2018

dokumenty aplikacyjne należy zlożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 20)

Wymagane dokumenty - w języku angielskim

formularz aplikacyjny

wykaz ocen (ToR)

wykaz przedmiotów do zrealizowania w uczelni partnerskiej: DUO record oraz Learning Agreement1

kopia paszportu (strona ze zdjęciem)

certyfikat językowy (poziom co najmniej B2)

list motywacyjny
Więcej informacji o DUO-Thailand Fellowship Programme broszura
Kontakt ewelina_belkiewicz@sggw.pl, 22 5931045

 1 Zgodnie z wymaganiami SGGW, liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS. Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację Dziekana ds. Dydaktyki.