Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

30
sierpnia
2018

Studiuj w Meksyku - Program stypendialny

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do składania aplikacji o stypendium na studia / wymianę w Meksyku za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Rozwoju do 28 września 2018 (godz. 15 czasu lokalnego w Meksyku).

Okres stypendialny: 1 marca - 8 grudzień 2019

Deadline aplikacji: 28 wrzesień 2018 (godz. 15 czasu lokalnego w Meksyku)

Kandydaci:

- studenci I, II lub III stopnia studiów,

- średnia ocen równa co najmniej 80 w skali od 0 do 100 (min 4. w skali od 2 do 5),

- certykiat językowy (hiszpańsaki) na poz. co najmniej B2,

- list akceptacyjny z instytucji przyjmującej.

Program zapewnia:

- miesięczne stypendium w wys. ok. 478USD (I, II stopień studiów) lub 597 USD (III stopień studiów),

- ubezpieczenie od 3 mc pobytu,

- koszty wizowe dla pobytu ponad 180 dni,

- jednorazowo transport z Mexico City oraz z powrotem w przypadku gdy instytucja przyjmująca znajduje się w innym mieście.

Wymagane dokumenty (z tłumaczeniem na język hiszpański):

 1. Formularz aplikacyjny ze zdjęciem w formie elektronicznej,
 2. List motywacyjny (wytyczne opisane w Handbook),
 3. CV (wytyczne opisane w Handbook),
 4. Potwierdzenie powrotu do kraju macierzystego,
 5. List akceptacyjny z instytucji przyjmującej,
 6. Kopia dyplomu z ostatniego ukończonego stopnia studiów (w przypadku studentów I stopień studiów: aktualny Transcript of records),
 7. Kopia suplementu / transcript of records z wykazaną średnią ocen (średnia ocen równa co najmniej 80 w skali od 0 do 100),
 8. Kopia aktu urodzenia,
 9. Kopia paszportu,
 10. Zaświadczenie lekarskie,
 11. 4 fotografie (3cm x 3cm),
 12. Potwierdzenie akceptacji warunków uczestnictwa w programie,
 13. Certyfikat językowy,
 14. w przypadku pobytu badawczego w języku innym niż hiszpański: zaświadczenie z instytucji przyjmującej ze zgodą na prowadzenie badań w danym języku z danymi opiekuna naukowego.

Procedura aplikacyjna:

1. Uzyskanie listu akceptacyjnego z instytucji przyjmującej i skompletowanie wymaganej dokumentacji,

2. Aplikacji ONLINE do 28 września 2018 (godz. 15 czasu lokalnego w Meksyku) poprzez System SIGCA

Szczegółowe informacje: Handbook

 

Kontakt:

 

NAWA Mexican Agency for International Development Cooperation
strona

infobecas@sre.gob.mx